No Search Parameter Found

Hot Jobs

 • Family Health Community Project

Pharmacy Assistant..

 • The Dream Sung Gong Academy

Korean Language Transl..

 • Run Shoes

Sales Manager..

 • Saral Sewa Pvt. Ltd.

Medical Record Clerks..

 • Ship Logistics Nepal Pvt. Ltd.

Account Supervisor..

 • Hima Aus Education Consultancy

Frontdesk Officer..

 • Hima Aus Education Consultancy

Education Counselor..

 • Softy Hygiene Pvt. Ltd

Office Assistant..

 • Softy Hygiene Pvt. Ltd

Receptionist..

 • Ship Logistics Nepal Pvt. Ltd.

Sales &Marketing A..

 • North Valley English Secondary School

Science Teacher for Pr..

 • Sevenstar Adventure Holidays P. Ltd

Int’l sales ..

 • Goodwill Tradelink

Supervisor cum sales g..

Pharmacy Assistant

Job Category:
 • Health Care/Medical
 •  
 • Hot Jobs
 •  
  1. फार्मेसीमा औषधी बिक्रि-वितरण गर्नु पर्ने
  2. मेडिप्रो Software मा खरिद तथा बिक्रिको रेकर्ड अपडेट गर्नु पर्ने
  3. औसधीहरु Expire हुन नदिन समय छँदै आवस्यक कदम चाल्ने
  4. फार्मेसीमा सर-सफाईमा ध्यान दिंदै औषधीहरु Rack मा व्यवस्थित र बैज्ञानिक रुपमा मिलाएर राख्ने आदी

  Required No : 2

  Gender : any

  Education Qualification :

  1. डि. फार्मेसी गरि काउन्सिलमा दर्ता भई लाइसेन्स प्राप्त
  2. निजको लाइसेन्स बाट कुनै फार्मेसी दर्ता नभएको वा कुनै फार्मेसीमा निजको लाइसेन्स प्रयोग नभएको

  Experience Required :

  One Year or more in retail Pharmacy

  Salaries & Facilities: negotiable

  Salaries :

  City kathmandu

  Deadline : 2075/01/20

  यस फेमिली हेल्थ कम्युनिटी प्रोजेक्ट एक दिर्घकालिन परियोजना हो जसले समुदायमा स्वास्थ्य सम्बन्धी जन–चेतना फिजाउने तथा रोग लागि सकेकाहरुलाई रोगको Early Detection & Management of Diseases मा अन्तर-राष्ट्रिय स्तरको मुल्य, मान्यता र मापदण्ड अनुरुप गुणस्तरिय उपचार गराउने सघाउने गरी २०७३ श्रावण देखि काठमाण्डौ उपत्यकामा र २०७३ चैत्र देखि पोखरा उपत्यकामा संचालन भई रहेको छ, जस अन्तरगत “परिवार भेटघाट घर दैलो कार्यक्रम” गर्दै निश्चित (मासिक) तालिका (Fixed Monthly Schedule) मा सेवाग्राहीको घर–दैलो मै स्वास्थ्य परिशुचकहरुको नियमित परिक्षण, अभिलेखिकरण, परिक्षण गरिएका परिशुचकहरु बिज्ञ चिकित्सकबाट परामर्श लगायतका गतिबिधीहरु गरि आफ्नो लक्ष हासिल गर्दैछ


  Contact No.:

  014464246

  Address :

  Chabahil, Kathmandu

  Nature of Org.:

  Health

  Structure :

  Web Address :

  www.familyhealthcp.com

  Apply Now

  You have to be logged in first